3 thoughts on “Baan Laanta Resort and Spa

  1. Pingback: Special Package Deals at Baan Laanta Resort, Kantiang Bay, Ko Lanta, Thailand | kantiang-bay.com

  2. Pingback: Hot Promotion for Long Stay at Baan Laanta Resort & Spa, Ko Lanta, Thailand | kantiang-bay.com

  3. Pingback: Splash for Trash - International Cleanup Day 2009 in Kantiang Bay, Ko Lanta | kantiang-bay.com

Leave a Reply